fbpx

LỰA CHỌN HÌNH THỨC DEMO


Xem cách Infusionsoft hoạt động

Trải nghiệm để hiểu về Infusionsoft với hai hình thức demo

Khám phá cách bạn có thể sử dụng Infusionsoft để tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại nhiều lần, nuôi dưỡng mối hàng mới, duy trì quan hệ khách hàng và nhiều hơn thế nữa. Hãy lựa chọn hình thức trải nghiệm demo tốt nhất với bạn.

DEMO ONLINE

Khám phá tính năng quan trọng của hệ thống qua công cụ hướng dẫn trải nghiệm online.

DEMO TRỰC TIẾP

Trải nghiệm demo trong chương trình hội thảo trực tiếp với chuyên gia về doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Xem nền tảng tự động hóa #1 dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Làm thế nào Infusionsoft giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đại đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn? Hãy xem qua clip giới thiệu 2 phút sau để biết được 120,000 doanh nhân giống như bạn đã tổ chức doanh nghiệp, tăng doanh thu và tiết kiệm thời gian như thế nào.