fbpx

CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG THÀNH NGƯỜI MUA HÀNG

convert-contacts-customers

"Infusionsoft đem giá trị tốt nhất cho những gì bạn chuẩn bị chi tiền." SEAN KELLY, HUMAN HEALTHY VENDING
Có lẽ bạn đang nhận được rất nhiều lưu lượng website, hoặc bạn có một danh sách dài các địa chỉ liên lạc chỉ là những người vẫn chưa mua hàng. Vấn đề không phải là thu thập thêm thông tin khách hàng tiềm năng - mà là theo dõi những người bạn đã có. Thực tế là hầu hết khách hàng cần phải được liên hệ một vài lần trước khi họ đã sẵn sàng để mua hàng.
Nền tảng Infusionsoft cho phép bạn kết nối với những người thực sự muốn mua hàng của bạn (và chúng tôi không nói về việc gửi email đến toàn bộ danh sách liên lạc của bạn). Đưa nhiều người đi qua kênh bán hàng nhanh hơn bằng cách tùy chỉnh email và tự động gửi các phiên bản khác nhau đến những khách hàng khác nhau dựa trên các hành động của họ (như nhấp chuột, mở ra, mua, lịch sử thanh toán và các tiêu chuẩn hành vi người dùng khác). Khi họ đã sẵn sàng để thực hiện mua hàng, bạn sẽ hiện ra đầu tiên trong đầu họ.
GET MORE BUSINESS

improve-my-email-marketing