fbpx

CẢI THIỆN HỆ THỐNG EMAIL MARKETING

improve-my-email-marketing

"Nó thực sự đưa các mối quan hệ của chúng tôi lên một tầm cao mới. Rất nhiều công ty có thể cung cấp các thông tin tương tự, nhưng không có được chất lượng dịch vụ tương tự."LAMAR TYLER, TYLER NEW MEDIA
Bạn cần gửi thông tin cập nhật, bản tin, và chương trình khuyến mãi vào danh sách liên lạc của bạn. Nhưng chỉ có những nội dung liên quan sẽ tạo ra sự khác biệt. Và điều đó có nghĩa là theo dõi các chi tiết quan trọng về tất cả khách hàng trong cơ sở dữ liệu của bạn, sau đó tùy chỉnh email dựa trên mối quan tâm của họ.
Hoặc có phải như vậy? Tính năng tự động hóa tiếp thị Infusionsoft được tích hợp với CRM dựa trên hành vi, vì vậy bạn có thể phân loại khách hàng vào danh sách dựa trên các hoạt động như nhấp chuột, mở ra, mua, lịch sử thanh toán, và hành vi khác (không chỉ là đặc điểm nhân khẩu học). Gửi tin cá nhân, tin nhắn có liên quan từ phía sau hậu trường để cung cấp những điều đúng đến đúng người vào đúng thời gian mà không cần phải viết tin nhắn cá nhân mỗi lần.
PERSONALIZE MY EMAILS

improve-my-email-marketing