fbpx

LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

master-art-of-ecommerce

"Chúng tôi sử dụng Infusionsoft bán các chuyến đi và sau đó thiết lập kế hoạch đăng ký dài hạn ... nó khiến cho mọi việc thật dễ dàng cho khách hàng." KEITH CROCKFORD, ROCK AND RAPID ADVENTURES
Cửa hàng trực tuyến mới chỉ là khởi đầu. Cung cấp kinh nghiệm mua sắm liên tục tăng khả năng khách hàng mua hàng từ bạn (lặp đi lặp lại). Và khi họ mua, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang theo dõi và thu thập các khoản thanh toán một cách có tổ chức.
Khi bạn sử dụng các nền tảng Infusionsoft, hệ thống thương mại điện tử của bạn được tích hợp đầy đủ với CRM và tiếp thị email của bạn. Gửi các lời mời và chương trình khuyến mãi cho khách hàng của bạn dựa trên những gì họ đã mua từ bạn, tạo chương trình bán thêm và bán chéo, gửi hóa đơn, lập kế hoạch thanh toán, tự động hóa việc nhận thanh toán, và tiến hành nhận thanh toán thẻ tín dụng tự động. Những hệ thống rời rạc không nên tách rời bạn với thu nhập của mình.
INTEGRATE MY E-COMMERCE

calculate