fbpx

VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ HƠN

scale-my-business-faster

"Infusionsoft đã làm những điều tuyệt vời về mặt tổ chức cho chúng tôi và cho chúng tôi quy trình để chúng tôi có thể phát triển." BRIAN YOUNG, HOME PAINTERS TORONTO
Doanh nghiệp của bạn đã phát triển tới đỉnh điểm, và bạn cần duy trì để bắt kịp với tốc độ bạn đang phát triển. Bạn không thể đích thân giữ liên lạc với mọi khách hàng, nhưng bạn cũng không hứng thú với việc gửi những email như robot tới toàn bộ danh sách liên lạc của bạn. Bạn cần một cách tốt hơn để không bị mất khách hàng trong quá trình. Bạn có thể đã xem xét sử dụng tự động hóa, nhưng cần giúp đỡ để tìm ra những việc gì cần tự động hóa, và làm thế nào. Nền tảng Infusionsoft cho phép bạn xem tất cả thông tin về khách hàng của bạn ở một nơi, tạo danh sách mục tiêu, theo dõi phản hồi tiếp thị, và lên lịch các cuộc hẹn, nhiệm vụ, do đó bạn có thể quản lý kinh doanh hằng ngày của mình một cách hiệu quả, trong khi giảm bớt lỗi của con người và tăng cường kết nối con người.
GROW FASTER, SMARTER

daily