fbpx

ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG

"Chúng tôi bắt đầu với 200 khách hàng trong cơ sở dữ liệu của mình và bây giờ chúng tôi có hơn 6.000." BRIAN YOUNG, HOME PAINTERS TORONTO
Hàng trăm người quan tâm đến những gì bạn làm, nhưng họ chưa hoàn toàn sẵn sàng để mua. Họ là ai, và làm thế nào để bạn chuyển đổi họ từ khách truy cập website ẩn danh để khách hàng tiềm năng thực tế (với tên và địa chỉ email)?
Với công nghệ Infusionsoft, bạn có thể thu thập và tổ chức dữ liệu từ người truy cập trực tuyến của bạn bằng cách mời họ điền vào một biểu mẫu thu thập thông tin đơn giản có sẵn. Thông tin của họ được tự động lưu thẳng vào CRM của bạn, do đó bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện khi họ đã rời khỏi trang web của bạn. Tạm biệt, những cơ hội bị mất.
TRACK MY LEADS

promo-marketing-automation-bg