fbpx

Tôi thu 8 tỷ từ chiến dịch    bị coi là "Ngớ Ngẩn"                 như thế nào ? 

Báo cáo chi tiết sau đây sẽ giúp bạn thấy rõ hơn về chiến dịch vô cùng thành công khi áp dụng Tự động hóa !

Chiến dịch 1 người

Chỉ mất khoảng 2-3 ngày để set-up cho toàn bộ chiến dịch chạy tự động.

Ngớ Ngẩn

Cho đi 250 triệu đồng, để thu về 8 tỷ chỉ sau 5 ngày chạy chiến dịch.

Ngành hàng thời trang

Ngành hàng siêu cạnh tranh

Bạn bỏ ra 1 đồng quảng cáo người khác sẵn sãng bỏ ra 10 đồng để lấn át ​

Không chỉ dừng lại ở 8 tỷ

Bạn sẽ phải vỡ òa nếu thấy được giá trị còn lớn hơn đằng sau 8 tỷ đồng kia.


Bạn cũng sẽ tự mình tạo được hiện tượng này nếu nghiên cứu bản báo cáo của chúng tôi và từng bước nắm chắc những gì chúng tôi chia sẻ ở các bước sau