TÍCH HỢP VỚI INFUSIONSOFT

Kết nối hệ thống của bạn với Infusionsoft để tăng sức mạnh của tự động hoá

Ổn định sự hỗn loạn

Bạn đã phải chuyển đổi giữa vô số công việc, quy trình, và những ưu tiên để giúp cho kinh doanh vận hành trơn tru. Điều cuối cùng bạn cần là phí thêm nhiều thời gian hơn nữa để kết nối các hệ thống không nói chuyện, tích hợp được với nhau, nhập vào những thông tin trùng lặp nhiều lần, và tìm kiếm vô số nguồn dữ liệu để tìm một thông tin đơn giản. Phần mềm của chúng tôi được thiết kế để cân bằng công nghệ với những thứ bạn đã có sẵn với ít phiền phức nhất.

INFUSION API

Bạn có muốn lập trình cho hệ thống của bạn tương thích với Infusionsoft? Với cổng API của Infusionsoft cho phép bạn dùng cổng thanh toán của bên thứ ba để tương tác với các ứng dụng của Infusionsoft và xử lý thông tin đến theo những mục đích sử dụng khác nhau như:

 

Tích hợp các công cụ có sẵn và các ứng dụng qua phương thức kết nối an toàn

 

Truyền thông tin qua lại giữa Infusionsoft và các ứng dụng khác

Infusionsoft-api-third-party-applications2016-08-03_14-56-08

PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hệ thống Infusionsoft cho phép bạn dễ dàng tích hợp với Quickbooks và Xero, do đó bạn có thể lưu trữ lại các thông tin đồng bộ của cả hai bên. Một khi thiết lập được sự kết nối, hai hệ thống sẽ liên tục đồng bộ hoá dữ liệu với nhau ở phần nền tảng.

 

Ngăn không cho bị trùng lặp dữ liệu

 

Tìm kiếm thông tin trên một hệ thống

 

Kết nối với các hoạt động kế toán với từng dữ liệu riêng lẻ

THỊ TRƯỜNG

Khu vực thị trường của Infusionsoft là nơi có hàng trăm ứng dụng được tích hợp với Infusionsoft. Đó là một hệ sinh thái các dịch vụ và các đối tác công nghệ liên tục đóng góp và liên tục phát triển sẽ giúp bạn mở rộng giá trị của Infusionsoft và làm cho hệ thống của bạn trở nên thông suốt. Bạn có thể chọn từ nhiều:

 

Chuyên gia viết quảng cáo

 

Thiết kế

 

Lập trình viên

 

Trainers

 

Chuyên gia tư vấn

 

Các ứng dụng

infusionsoft-marketplace-integration

Bạn đã sẵn sàng để khởi động?

Hãy xem cách thức Infusionsoft có thể giúp bạn tổ chức công ty, gia tăng doanh số và tiết kiệm thời gian.

XEM DEMO