PHÂN TÍCH DỮ LIỆU


Tại sao phải phỏng đoán ROI trong khi bạn có thể biết rõ?

Ra quyết định tốt hơn từ dữ liệu

Tạm biệt những ngày mà bạn gửi ra những thông điệp sau đó ngồi chờ và hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ngay bây giờ bạn có thể đo lường chính xác những gì hiệu qủa, và cái gì không, và đánh giá được tỷ lệ hoàn vốn ROI cho mỗi email, trang web hay chiến dịch mà bạn tạo ra. Bảng báo cáo doanh số và báo cáo tình hình tiếp thị cho phép hiển thị các con số rõ ràng và từ đó giúp bạn ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.
marketing-metrics-snapshot@2x

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MARKETING

Hãy quyên những bảng biểu, những nỗ lực “phỏng đoán” và các phương pháp rắc rối khác để đo lường chiến dịch marketing của bạn. Bản báo cáo hoạt động Marketing của Infusionsoft cho phép bạn tổng hợp hàng triệu dữ liệu để vẽ nên một bức tranh về những gì đang diễn ra trong công việc kinh doanh của bạn. Hãy chọn ra những thông tin chủ chốt mà bạn cần:

Thông tin chi tiết về những người điền vào form opt-in, mở email và click vào đường link

 

Chụp lại bức tranh cụ thể về module marketing và các chiến dịch hiệu quả nhất.

 

Danh khách những người đã hoàn tất một hành vi cụ thể.

 

Đo được trạng thái của email mà bạn đã gửi đi

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Doanh nghiệp tồn tại hay phá sản phụ thuộc vào doanh thu mà họ có được, và bạn cần phải làm chủ được những kết quả kinh doanh này trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nền tảng của Infusionsoft cho phép bạn tự động chuyển hoá những thông tin từ hàng núi dữ liệu để cung cấp một bức tranh 360 độ về những gì đang diễn ra trong doanh nghiệp của bạn. Đặc biệt, bản báo cáo bán hàng sẽ cho bạn biết:

Chi tiết doanh thu theo nguồn khách hàng, mối quan tâm, sản phẩm hay các tiêu chuẩn đo lường cụ thể.

 

Lịch sử giao dịch và các giao dịch được tạo bởi chi tiết nhân viên bán hàng nào trong đội của bạn.

 

Thời gian trung bình bạn dành ra cho mội khách hàng trong mỗi mắt xích của quy trình bán hàng

 

Dự báo doanh thu dựa trên những hoạt động hiện tại

 

Hoạt động doanh thu đến từ đối tác giới thiệu

 

Tuy chỉnh báo cáo cơ hội theo nhân viên, trạng thái giao dịch, các hoạt động và nhiều hơn thế nữa.

sales-reports-360-degree-vieworder-billing-reports-pre-built@2x

BÁO CÁO ĐƠN HÀNG VÀ HÓA ĐƠN

Rất ít những công ty thích tổng hợp điều này, nhưng chúng ta đều cần để được thanh toán. Với hơn 20 mẫu báo cáo về hoá đơn và tài chính, hệ thống Infusionsoft sẽ cho bạn kiểm soát tốt được tình hình thanh toán và giúp cho tài khoản của bạn luôn được cân bằng.

Báo cáo tổng hợp các giao dịch, khoản phải thu, khoản đã thanh toán, còn nợ và doanh thu từ hoạt động thu phí hàng tháng.

 

Báo cáo doanh thu từ nguồn khách hàng, sản phẩm hoặc từng hoá đơn

 

Báo cáo tổng giá trị vòng đời của mỗi khách hàng (số tiền trung bình mà mỗi khách hàng đã chi theo thời gian)

 

Danh sách những thẻ tín dụng lỗi và các hoá đơn không thanh toán được

 

Báo cáo đặt hàn tuỳ chỉnh, dựa trên những tham số đặc biệt về khách hàng của bạn — tuỳ theo những thông tin tuỳ chỉnh bạn tạo lập trên khách hàng.

 

Tích hợp với những phần mềm kế toán nổi tiếng như QuickBook hoặc Xero

BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Rất nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào việc mở rộng đội nhóm, thuê ngoài các chuyên gia và liên kết với đơn vị ngoài để hoàn tất công việc. Báo cáo của Infusionsoft cho thể cho bạn thấy được ở bức tranh rõ nhất về các hoạt động đó trong toàn hệ thống của bạn:

Tình hình đăng nhập, danh sách tiềm năng được thêm, liên hệ mới nhập thêm, và các cập nhật

 

Toàn bộ các Task thực hiện bới từng nhân viên, loại, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành và những ghi chú liên quan

administration-reports-overview@2x

Bộ Công Cụ Lập Chiến Lược Và Kế Hoạch Kinh Doanh 2017

Khám phá xu hướng, cơ hội và chiến thuật mà những chủ doanh nghiệp khác đang dùng để đạt được mục tiêu Marketing của họ.

DOWNLOAD BÁO CÁO